Slide background

Dreamland'e HOŞGELDİNİZ

Eğitim sistemimiz avrupa eğitim sistemi olan Montessori eğitim sistemini benimsemiştir

Slide background

ÜST DÜZEY EĞİTİM SİSTEMLERİ

Okulumuz Montesorri, Reggio Emilio ve Waldorf gibi üst düzey eğitim sistemlerini benimsemiştir.

Slide background

ROBOTİK KODLAMA DERSLERİ

Robotik kodlama dersleri ile öğrencilerimizin teknolojiye ayak uydurmasını sağlıyoruz.

HİZMETLERİMİZ

Montesorri Eğitimi Nedir ?

Montessori eğitiminin ilk nihai amacı; çocuğun kendi kendine yetebilmesi ve içinde bulunan potansiyel karakterinin oluşmasını amaçlar. Eğitimin yöntemi; çocukları soru üretebilen ve bunlara cevap arayan bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır. Kısacası Montessori eğitimi ile; üreten, çevresine ve diğer insanlara saygılı olan, mutlu bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.

Montessori eğitimi sadece akademik alanda değil, aynı zamanda çocuğun duyusal ve sosyal alanlarda da gelişimini destekleyen ve gerçek hayata hazırlayan bir sistemdir. Bu eğitim sisteminin temel dinamikleri, klasik ve alışılagelmiş olan eğitim modelinden çok farklıdır. Eğitim modelindeki temel amaç; çocuğu henüz erken çocukluk döneminden itibaren, anaokulu çağında öğrenmeyi öğretebilmek ve hayat boyunca ihtiyaç duyabilecekleri becerileri kazanabilmeleri ve yaratıcı olabilmeleri için daha özgür bir alan yaratmaktır.

PSİKOLOG

Okulumuzda tam zamanlı olarak uzman çocuk psikoloğu çocuklarımızın tüm sosyal gelişimlerine destek vermektedir.

BEDEN EĞİTİMİ

Okulumuzda okçuluk, zumba, eğitsel oyunlar, yoga, jimnastik gibi alanlarda eğitim desteği verilmektedir.

BRANŞ DERSLER

Her hafta toplam 10 saat ingilizce dersi, 10 saat spor dersleri(yaş seviyesine göre), 10 saat din dersi (velinin isteğine bağlı olarak).

Konya'nın İlk Ekolojik Okulu

Yemeklerimizde organik ürünler ekmek, salça, turşu, meyve suyu, reçel, sac böreği ve tüm hamur işleri sunulmaktadır.

Yemek LİSTESİ

Hakkımızda

Hakkımızda

Konya'nın ilk ve tek projeden anaokulu binası olarak yapılmış 1400 m² kapalı alana sahip yerden ısıtmalı, fiziksel şartları olağanüstü avrupa standartlarınında üzerinde bir yapıya sahiptir. 1100 m² açık bahçe alanına sahip olup bahçesinde oyun parkı, kum havuzu, kamelyası, sebze bahçesi, hayvanat bahçesi, spor alanları mevcut olup çok özellikli bir yapıya sahiptir. Eğitim sistemimiz Avrupa eğitim sistemi Montesorri, Waldorf ve Reggio Emilia gibi üst düzey anaokulu sistemlerini benimsemiştir. Öğretmenlerimiz kendi alanlarında uzman kişiler olup, üniversite mezunlarıdır. Öğretmenlerimizin kişisel gelişimleri için Montesorri, ebru, masal anlatıcılığı, orf, mizaç eğitimi vb tüm alanlarında destekliyoruz.

Misyonumuz

Öğrenciler, bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinirler. Çocuklar, özdisiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan bireyler olmak üzere eğitim alırlar.

Vizyonumuz

Çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programı, bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı ve aile katılımına olan desteği tercih edilen bir kurum olmaktır. Bu bağlamda hedefimiz;

*Çocuklara kendi etkinliklerini seçebildikleri ortamlar hazırlayarak, onların, plan oluşturma, izleme, uygulama, tamamlama ve yorum yaparak kendilerini ifade etme ve öz disiplin yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyan,

*Çocukların bilgi edinmede oyun, gözlem ve duygularını kullanarak hem kendilerini ve birbirlerini tanımaya, hem de dünyanın nasıl işlediğini anlamaya çalışmalarını teşvik eden,

*Çocuğun öğrenmede etkin, seçici ve karar verici, öğretmenin ise daha pasif, teşvik edici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir görev üstlenmesini sağlayan,

*Çocuğun öğrenme ve bilgi edinmede zihinsel kapasitesini kullanabilmesi için çevre ile etkileşimini sağlayan,

*Çocukların bireysel ilgilerine göre, okul içinde bilim odası, sanat odası, müzik odası gibi alanlar oluşturabilen,

*Aydınlatma, ses düzeni, güvenlik, havalandırma, temizlik, yaşam/oyun alanı konularında uluslararası standartlara uyan ve yeni standartların geliştirilmesi için yol gösteren,

*Tüm velilerin eğitsel etkinliklere katılımını sağlayarak, çocuğun ev yaşantısı ile okul yaşantısını birleştirmesine ve çocuk-aile ikilisinin birlikte öğrenmesine katkıda bulunan,

*Toplumun özelliklerine uygun ancak evrensel özellikleri de göz ardı etmeyen,

*Personelinin yüksek motivasyonla çalıştığı ve bu motivasyonun getirdiği olumlu özellikleri çocuklara yansıttığı,

*Konya ilinde bulunan tüm anne ve babaların çocuklarını, gerek fiziksel koşullar gerekse eğitim açısından, okulumuza kaydettirmek için çaba sarfettiği,

*Çalışanlarının ve velilerinin bu okulda olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu,

*Çocuklara, onların daha sonraki eğitimlerine temel oluşturacak kaliteli eğitim veren,

*Tüm okulöncesi alanında çalışanlarla karşılıklı etkileşim içinde, şeffaf, geri bildirimlere dayalı istekler doğrultusunda gelişmeye açık,

*Personelinin, velilerinin ve öğrencilerinin parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu, araştırmacı kimliğini yeni projelerle destekleyen, bilime katkıda bulunan ve sürekli gelişim gösteren, bir okul olmaktır.

Oyun Alanları

Okulumuzun içinde ve bahçemizde çeşitli oyun alanları bulunmaktadır

Öğretmenlerimiz

Öğretmenlerimiz kendi alanlarında uzman kişiler olup, üniversite mezunlarıdır..

Sınıf Mevcudu

Okul öncesi kurumlar yönetmeliğine göre her 2 metre kareye bir öğrenci yerleştirilecek şekilde ayarlanmıştır.

Çocuk Bakımı

Okul sürecindeki tüm öz bakımları yardımcı öğretmen tarafından yapılmaktadır.

Okul Servisi

Servisimizde tüm belgeleri tam, servis şoförümüz emekli polis olup ve hostesimiz de bulunmaktadır. Servisimiz tamamen okulumuz çocuklarına hizmet etmektedir.

Aktiviteler

Her ay mutlaka okulumuzun çok amaçlı salonunda sinema, tiyatro gibi çocuklarımızın sosyal gelişimlerini destekleyici etkinlikler yapılmaktadır.
ÖĞRETMENLERİMİZ

Kuruluş Müdürü Fatma ŞANLI

Kurucumuz kendi alanında 26 yıllık bir tecrübeye sahip olup, Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Öğretmenliği ve Toros Üniversitesi İşletme Bölümlerinden mezun olmuştur. Bitirme tezi olarak okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimindeki yeterlilikleri hakkında yapmıştır. Ayrıca bu konu hakkında bir makale yazarak Prag'da Amerikan Angola Üniversitesi'nin hazırladığı seminerde sunum yapmış ve uluslararası bir bilim dergisinde yayınlanmıştır. Kendi alanında kişisel eğitimleri için başta Montesorri eğitmen eğitimi olmak üzere, Reggio Emilio, Waldorf eğitimi, akıl zeka, dil ve konuşma bozukluğu, oyun terapisi, aile danışmanlığı, eğitim yönetimi, etkili iletişim gibi konularda sertifikaların sahibidir.

Tuğba Tırpan

Psikolog

Aylin Malyemez

İdari Personel

Gülay Bıçak

Öğretmen

PSİKOLOG

Psikolog Desteği

Kreşe yeni başlayan çocukların ilk haftalarında uyumlarını destek olmak amacıyla oryantasyonları desteklemektedir. Grup içerisinde gözlemler, öğretmen ile yapılan bireysel görüşmeler, veli görüşmeleri ve bireysel çocuk görüşmeleri düzenlemektedir. İhtiyaç duyulan durumlarda öğrencinin gelişim seviyesini belirlemek ve takip etmek için test ve envanterler uygulanır. Öğrenci gözleminde; Grup içerisindeki uyum ,iletişim , kişilik özellikleri değerlendirilmektedir. Çocuk görüşmelerinde; Problem çözme becerisini, ilgi alanlarını, aile ve arkadaş algısını belirlenir ve desteklenir. Öğretmen görüşmelerinde; Çocukların grup içerisindeki uyum ve davranışları, sınıf içerisinde yaşanan sorunlar ile ilgili ortak çözüm yolları geliştirilir. Ebeveyn görüşmelerinde; Çocuğun temel problem alanları belirlenip iş birliği içerisinde çalışmalar yapılır. Eğitim ve Seminerler; Aile, öğretmen ve personele yönelik eğitim ve seminerler düzenlenir.

BRANŞ DERSLERİMİZ

Müzik

Çocuklarımızın duygusal, sosyal gelişimlerini sağlamak amacıyla alanında yüksek lisans yapmış, konservatuar mezunu öğretmenimiz eşliğinde eğlenceli bir şekilde bateri, piyano ve keman eğitimleri verilmektedir.

2-6 yaş

Akıl Zeka

Akıl ve zekâ oyunları, çocukların birçok gelişim alanını destekleyen, potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlayan, yeteneklerini geliştiren, yeni yetenekler kazanmasını sağlayan, zekâ geliştiren oldukça faydalı oyunlardır. Profesyonel akıl ve zekâ oyunları eğitmenleri, akıl ve zekâ oyunları ile çocukların seviyesine uygun, eğlenerek öğrenecekleri şekilde hazırlanan müfredatı, haftalık düzenli olarak okulumuzdaki sınıflarda uygulamaktadır.

3-6 yaş

Robotik Kodlama

Robotik Kodlama eğitimimizde Okul öncesinden başlayarak, her seviyedeki çocuklara hayatın her alanında karşılaşacakları sorunları algoritma ile nasıl çözüleceğini öğrenip yazılım dünyasına giriş yapmış olacaklar. Çocuklara algoritma ile düşünme mantığını öğretirken, problem çözme, eleştirel ve sorgulayıcı düşünme becerisini geliştirebilmeyi hedeflemekteyiz. Çocuklara 21. Yüzyıl becerisini kazandırmak için, algoritma mantığını kavramaları için yaş gruplarına göre farklı materyal ve müfredatlarla eğitim vermekteyiz.

3-6 yaş

Satranç

Okul Öncesi dönemde satranç eğitiminin faydaları nelerdir? Okul öncesi dönem olarak tabir edilen 3-6 yaş dönemi çocukların bilişsel ve fiziksel olarak en hızlı geliştikleri dönemdir. Okul öncesi dönemde öğrenilen ve kazanılan her deneyim, beynin çalışma kapasitesini belirleyici ve artırıcı özelliktedir. Okul öncesi dönemde satranç eğitiminin çocuklara oyun eşliğinde, eğlenceli, keyifle öğrenmesini ve sevmesini sağlamak, çocukların sosyal, duygusal ve matematiksel zekalarının gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla profesyonel eğitmenlerle satranç eğitimi vermekteyiz.

3-6 yaş

İngilizce

It is aimed to provide education in a fun way with educational lesson programs prepared according to the levels of our children. The courses are given by our English teacher, who is a graduate student in the field.

2-6 yaş

DEĞERLER EĞİTİMİ

Değerler Eğitimi

Eğitimimiz, çocuğun yaş ve gelişim düzeyine uygun olarak ilerlemektedir. Derslerimizde surelere dualara, hadislere, ayetlere, Allah'ın isimlerine, Peygamber isimlerine yer verilerek hem görsel hem işitsel anlatım yapılır. Sure ezber çalışmaları oyunlarla yapılarak çocukların daha eğlenceli vakit geçirerek öğrenmeleri sağlanır. Değerler eğitimi dersimizin amacı, çocukların doğuştan getirmiş olduğu en iyi tarafları ortaya çıkararak, onların kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini yardım etmek, insan olarak en iyiye ulaşmalarını sağlamak, bireyleri iyi ahlaki özelliklerle donatmak ve bunun devamını sağlamaktır.

Blog

Blog 1

dsadsadsadsadasdasdsa

Daha fazla

Blog 2

adsadsadsadsadsadsadsa

Daha fazla

Everything about our Daycare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Daha fazla

Ekid+ Sistemi

Ekid+ Anaokul ve İlkokul özelinde hazırlanmış ve kurumunuza ait her türlü bilgi alışverişini yapabileceğiniz bir okul yönetim sistemidir. Bu sistem okulumuzda mevcuttur.

Duyurular


Duyuru 1

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. In explicabo dolore consectetur enim perspiciatis distinctio nostrum cumque voluptatem quaerat minus?Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatem sint laudantium quas unde eligendi quae similique sunt ad ipsa sit?


Duyuru 2

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. In explicabo dolore consectetur enim perspiciatis distinctio nostrum cumque voluptatem quaerat minus?Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatem sint laudantium quas unde eligendi quae similique sunt ad ipsa sit?


Duyuru 3

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. In explicabo dolore consectetur enim perspiciatis distinctio nostrum cumque voluptatem quaerat minus?Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatem sint laudantium quas unde eligendi quae similique sunt ad ipsa sit?


Duyuru 4

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. In explicabo dolore consectetur enim perspiciatis distinctio nostrum cumque voluptatem quaerat minus?Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatem sint laudantium quas unde eligendi quae similique sunt ad ipsa sit?


Duyuru 5

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. In explicabo dolore consectetur enim perspiciatis distinctio nostrum cumque voluptatem quaerat minus?Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatem sint laudantium quas unde eligendi quae similique sunt ad ipsa sit?

Sosyal Etkinlikler

Tiyatro Hacivat Karagöz Etkinliği

Bugün anaokulumuzda Hacivat - Karagöz etkinliği yapıldı.

Daha fazla

Drama ETKİNLİĞİ

Anaokulumuzda bugün Drama Müzik Etkinliği yapılmıştır.

Daha fazla

OKULA MERHABA ETKİNLİĞİ

Okula merhaba partisi tüm coşkusuyla yapıldı.

Daha fazla

Etkinlik 4

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolor, voluptatum?

Daha fazla

Etkinlik 5

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolor, voluptatum?

Daha fazla

İLETİŞİM

BİLGİ

dreamlandanaokulu@gmail.com

05441804200 - 05306077168 - 03322613515

Yazır, Batıhan Sk., 42250 Selçuklu/Konya

İŞ BAŞVURUSU